2% parama

MIELI TĖVELIAI,

Nuoširdžiai dėkojame, kad pasinaudodami 2 proc. Gyventojų pajamų mokesčio  paramos galimybe, 2019 metais paramą skyrėte lopšeliui-darželiui „Čiauškutis“, kuriame Jūsų mažylis gyvena ir ugdosi didesnę dienos dalį, kur jis ruošiamas gyvenimui, kur į jo sąmonę diegiami pirmieji doros, sąžiningumo, meilės daigeliai. Juk čia vaikai praleidžia didžiąją dalį savo laiko. Čia jie žaidžia, bando pažinti supančio pasaulio paslaptis, susirasti draugų.

 

Jūs labai padėsite mažiesiems čiauškučiams, jeigu savo 2 proc. Gyventojų pajamų mokesčio ir 2020 metais skirsite mūsų įstaigai. Ši finansinė parama – didelė paspirtis gerinant vaikų ugdymo(si) kokybę, atnaujinant ir modernizuojant edukacines erdves, stiprinant lopšelio-darželio materialinę bazę.

 

Pagal Lietuvos Respublikos Seimo priimtus Labdaros ir paramos bei Gyventojų pajamų mokesčio įstatymus Lietuvos gyventojai kasmet iki gegužės 1 d. gali pateikti Mokesčių inspekcijai prašymą, kad jo praeitais metais sumokėto pajamų mokesčio dalis (iki 2 %) būtų pervesta įmonei ar organizacijai, turinčiai teisę gauti paramą pagal Labdaros ir paramos įstatymą (pvz., lopšeliui-darželiui, kurį lanko Jūsų vaikas). Kviečiame Jus pasinaudoti proga paremti Kauno lopšelį-darželį „Čiauškutis“.

 

Norint tai padaryti, reikia pateikti prašymą Valstybinei mokesčių inspekcijai (VMI)  vienu iš nurodytų būdų:
– tiesiogiai įteikti VMI darbuotojui (turint su savimi asmens dokumentą);
– atsiųsti užpildytą specialią formą FR0512 (02 versija) paštu Kauno apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai adresu: Europos pr. 105, Kaunas LT-44500; (FORMA)

 

– elektroniniu būdu (pagal VMI nustatytą tvarką: per internetinę bankininkystę arba per VMI elektroninio deklaravimo sistemos interneto svetainę http://deklaravimas.vmi.lt).

 

Pildant prašymą atsiskaitomoji sąskaita ir kita banko informacija nereikalinga.

 

Skirdami paramą, Jūs prisidėtumėte prie lopšelio-darželio „Čiauškutis“ tobulinimo, savo vaikų ugdymo(si) aplinkos bei sąlygų gerinimo.

 

Mūsų rekvizitai:

Dėkojame už Jūsų gerumą ir bendradarbiavimą!