2 % PARAMA

PARAMA KAUNO LOPŠELIUI-DARŽELIUI „ČIAUŠKUTIS“

Gerbiami tėveliai, nuoširdžiai dėkojame už praėjusių metų fizinių asmenų pajamų mokesčio 2% paramą mūsų lopšeliui-darželiui ir maloniai prašome vėl aktyviai dalyvauti jį remiant.

GPM 2% panaudojimo ataskaita:

Metai

Gauta 2%

Išleista

Liko

2013

    2 685,93 Eur

2014

3 587,82 Eur

% bankui – 4,98 Eur, kuras žoliapjovei – 37,65 Eur,   šiluminio mazgo techninis projektas – 231,70 Eur, interaktyvi lenta „Promethean“ – 1 940,16 Eur

1 344,36 Eur

2015

3 355,00 Eur

% bankui – 4,35 Eur, žoliapjovės kurui – 15,00 Eur,  antivirusinė programa kompiuteriui – 27,83 Eur

3 307,82 Eur

2016

2 960,43 Eur

% bankui – 2,05 Eur, antivirusinės programos kompiuteriams – 205,7 Eur

2 752,68 Eur

2017

2 336,83 Eur

% bankui – 7,05 Eur, smėlio dėžių demontavimo darbai ir sutvarkymas – 895,40 Eur, projektavimo darbai – 1 200,00 Eur, antivirusinė programa kompiuteriui – 41,75 Eur,kuras žoliapjovei – 23,70 Eur

168,90 Eur

2018 1 290,71 Eur

% bankui – 0,07 Eur, delspinigiai sodrai – 0,81 Eur, antivirusinės programos kompiuteriams – 84,26 Eur, Zepter oro valymo sistema – 1544,40

-          338,83 Eur

Viso liko:

9 920,86 Eur

 

Pagal Lietuvos Respublikos Seimo priimtus Labdaros ir paramos bei Gyventojų pajamų mokesčio įstatymus Lietuvos gyventojai kasmet iki gegužės 1 d. gali pateikti Mokesčių inspekcijai prašymą, kad jo praeitais metais sumokėto pajamų mokesčio dalis (iki 2 %) būtų pervesta įmonei ar organizacijai, turinčiai teisę gauti paramą pagal Labdaros ir paramos įstatymą (pvz., lopšeliui-darželiui, kurį lanko Jūsų vaikas). Kviečiame Jus pasinaudoti proga paremti Kauno lopšelį-darželį „Čiauškutis“.

Norint tai padaryti, reikia pateikti prašymą Valstybinei mokesčių inspekcijai (VMI)  vienu iš nurodytų būdų:
- tiesiogiai įteikti VMI darbuotojui (turint su savimi asmens dokumentą);
- atsiųsti užpildytą specialią formą FR0512 (02 versija) paštu Kauno apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai adresu: Europos pr. 105, Kaunas LT-44500; (FORMA)

- elektroniniu būdu (pagal VMI nustatytą tvarką: per internetinę bankininkystę arba per VMI elektroninio deklaravimo sistemos interneto svetainę http://deklaravimas.vmi.lt).

Pildant prašymą atsiskaitomoji sąskaita ir kita banko informacija nereikalinga.

Skirdami paramą, Jūs prisidėtumėte prie lopšelio-darželio „Čiauškutis“ tobulinimo, savo vaikų ugdymo(si) aplinkos bei sąlygų gerinimo.

ĮSTAIGOS REKVIZITAI:

Paramos gavėjas:  Kauno lopšelis-darželis „Čiauškutis“
Įstaigos kodas 191635722
Adresas: Prancūzų 68a, Kaunas