APIE MUS

Juridinio asmens kodas: 191635722

Adresas: Prancūzų g. 68a, Kaunas

Pašto indeksas: LT-44471

Telefonas/ faksas: (8-37) 34 80 39

El. paštas: ciauskutis.darzelis@gmail.com

Interneto svetainė: http://www.lopselisdarzelis.lt

Pajamų lėšų(pavedimų )sąskaitos Nr. LT45 4010 0425 0000 0457

Teisinė forma: Biudžetinė įstaiga

Steigėjas: Kauno miesto savivaldybės taryba

Mokomoji kalba: lietuvių

 

 

* * *

V I Z I J A

Kauno lopšelis-darželis „Čiauškutis“ –  šiuolaikiška įstaiga, su jaukia estetiška aplinka, kurioje vaikai auga saugūs, sveiki, laisvi, žingeidūs, turintys palankias sąlygas tobulėti, perimti tautos kultūros, šeimos tradicijas ir sveikos gyvensenos nuostatas.

* * *

M I S I J A

Teikti kokybišką, šiuolaikišką ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą, tenkinant kultūrinius, socialinius bei pažintinius ugdytinių poreikius, padedant formuoti dorovės ir sveikos gyvensenos sampratą, kartu puoselėjant kiekvieno asmens individualybę.

* * *

2018 METŲ VEIKLOS TIKSLAI

1 TIKSLAS – patobulinti vaikų sveikatos kompetenciją pritaikant lauko aplinką bei tęsiant sveikatos stiprinimo programos „Sveikatos šaltinėlis“ įgyvendinimą.

2 TIKSLAS – gerinti ugdymo(si) kokybę, siekiant kiekvieno vaiko pažangos bei įtraukiant tėvus į ugdymo(si) procesą.

3 TIKSLAS - atnaujinti ilgalaikį materialinį turtą, užtikrinant įstaigos patalpų funkcionavimą bei efektyviai panaudojant finansinius išteklius.

 

* * *