Istorija

PAGRINDINIAI FAKTAI TRUMPAI:

  • 1967 m. balandžio 27 d. įsteigtas Pabaltijo geležinkelių lopšelis-darželis (Rygos mokymo skyrius viršininko 1967-01-07 įsakymu Nr. 2).
  • 1991 m. įstaiga priskirta Kauno miesto savivaldybės pavaldumui.
  • 1993 m. rugsėjo 2 d. įstaigai suteiktas lopšelio-darželio “Čiauškutis” vardas.
  • 1994 m. sausio 1 d. lopšelis-darželis “Čiauškutis” tampa savarankiška įstaiga.
  • 2006 m. lapkričio 17 d. direktore paskiriama Ingrida Ramanauskaitė.