BMT

bmt logo

Projektas „BESIMOKANČIŲ MOKYKLŲ TINKLAS“ (BMT-2)

2016 m. balandžio 20 d. Kauno lopšelis-darželis   „Čiauškutis“, atstovaujamas direktorės Ingridos Ramanauskaitės, Kauno lopšelis-darželis „Eglutė“, atstovaujamas direktorės Loretos Biskienės, Kauno lopšelis-darželis „Obelėlė“, atstovaujamas direktorės Vandos Kepežinskienės, Kauno Valdorfo darželis „Šaltinėlis“, atstovaujamas direktorės Audros Liaudanskienės, Kauno lopšelis-darželis „Šilinukas“, atstovaujamas direktorės Vytautės Senkovienės, „Nemuno“ mokykla–daugiafunkcis centras, atstovaujamas direktorės Vestos Žiūraitienės, ir Kauno pedagogų kvalifikacijos centras, atstovaujamas direktorės Rasos Bortkevičienės, pasirašė bendradarbiavimo sutartį.

Šia sutartimi buvo sukurtas Kauno miesto besimokančių ikimokyklinių įstaigų tinklas – 2, tęsiantis nacionaliniame “Besimokančių mokyklų tinklų” projekte įgytą patirtį ir siekiantis nuolatinės ugdymo įstaigų kaitos bei tobulėjimo. Kauno miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vyriausiosios specialistės Audronė Bukmanaitė ir Vilija Adaškevičienė pasveikino susirinkusius vadovus ir palinkėjo bendravimo šilumos, tobulėjimo bei ryžto įgyvendinti prasmingus ir tvarius pokyčius.

2016 m. gegužės 13 d. vyko seminaras-edukacinė išvyka „Mokymosi aplinkų kūrimas, modernizavimas mokinių pasiekimų pažangai užtikrinti Latvijos ugdymo įstaigose“, kurią inicijavo Kauno miesto besimokančių ikimokyklinių įstaigų tinklas-2, o organizuoti padėjo Kauno pedagogų kvalifikacijos centras.

2016 m. spalio 6 d. Panemunės šile vyko atviros ugdymo veiklos renginys „Ugdymosi netradicinėje aplinkoje patirties sklaida“ ugdymo įstaigų, susibūrusių į Kauno m. BMT-2, ugdytiniams ir pedagogams. Veiklas vedė Kauno lopšelio-darželio „Eglutė“ pedagogų ir specialistų komanda. Mūsų įstaigos pedagogės veiklas stebėjo ir aptarė.

2016 m. lapkričio 30 d. siekiant BMT-2 narių bendradarbiavimo pasidalinant įvairiais ugdymo metodais taikytinais emocinės vaiko savijautos gerinimui, Kauno lopšelio-darželio „Čiauškutis“ IU auklėtoja Dalia Balčiūnaitienė ir logopedė Lina Zajankauskienė skaitė pranešimą „Linksmas vaikas – sveikas vaikas“ Kauno lopšelio-darželio „Eglutė“ organizuotame metodiniame renginyje „Įvairių“ ugdymosi metodų taikymas emocinės vaiko savijautos gerinimui“.

2017 m. vasario 8 d. „Nemuno“ mokykloje–daugiafunkciame centre vyko metodinis renginys „Mūsų mityba. Iš ko gaminamas sviestas?“ Ugdymosi metodą pristatė ir patirtimi dalijosi „Nemuno“ mokyklos–daugiafunkcio centro ikimokyklinio skyriaus vyresnioji auklėtoja Rasma Sirevičienė ir ugdytinių tėvelių komanda. Mūsų įstaigos pedagogai stebėjo puikiai organizuotą bendradarbiavimo su tėvais bei jų įtraukimo į vaikų ugdymo procesą veiklą.

2017 m. kovo 21 d. Kauno lopšelyje-darželyje „Čiauškutis“ vyko metodinis renginys „Dirbame kartu“, kurio metu įstaigos pedagogai dalinosi tėvų, pedagogų ir socialinių partnerių bendradarbiavimo patirtimi. Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja metodininkė Dalia Balčiūnaitienė, ikimokyklinio ugdymo auklėtoja Rūta Elijošienė skaitė pranešimą „Tėvų, socialinių partnerių ir pedagogų bendradarbiavimas įgyvendinant grupės projektą „Lietuviški metų laikai“; ikimokyklinio ugdymo vyresnioji auklėtoja Kristina Baukuvienė – „Tėvų ir pedagogų bendradarbiavimas turtinant grupės edukacinę aplinką“. Įstaigos ugdytinės Medeinos mama Dalia metodinio renginio dalyvius supažindino su dekoratyvinio smėlio gamyba.

2017 m. spalio 4 d. Kauno lopšelio-darželio „Čiauškutis“ neformaliojo ugdymo (kūno kultūra) mokytoja Rūta Merkevičienė ir ikimokyklinio ugdymo auklėtoja Dalia Balčiūnaitienė dalyvavo diskusijoje „Sveikatai palanki mityba ugdymo įstaigoje – švediško stalo link“, kurią organizavo Kauno „Nemuno“ daugiafunkcio centro bendruomenė. Diskusijos dalyviai kalbėjosi apie vaikų sveikatai palankią mitybą, dalinosi patirtimi, degustavo sveikus užkandžius, sultis, desertus.