Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienos paminėjimas

Siekiant išsaugoti savo tautiškumą, reikia ne tik supažindinti, gilinti ir plėsti vaikų žinias apie mūsų tautai brangias šventes, bet kartu jas gyvai ir džiugiai švęsti, sužinoti apie Lietuvos praeitį, pažinti gimtinę.  Šio renginio  tikslas – saugoti ir puoselėti tautinį bei kultūrinį tapatumą ir pasididžiavimą savo tėvyne Lietuva.
Iškilmingai skambant Lietuvos Respublikos himnui buvo pradėta šventė.  Vaikai deklamavo daug eilėraštukų apie savo gimtąjį kraštą, padainavo gražias dainas. Šventę užbaigėme torto įnešimu ir pasidžiaugėme padėkomis už aktyvų dalyvavimą renginyje.

Comments are closed.