CVP sistema

Kauno miesto centralizuota vaikų priėmimo į ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes sistema http://darzeliai.kaunas.lt/index.php/info/infotevams/