Finansinės ataskaitos

2019 m.

BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITOS

Biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo ataskaita I ketvirtis

Biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo ataskaita II ketvirtis

Biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo ataskaita III ketvirtis

FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIAI

Finansinės būklės ataskaita, aiškinamasis raštas I ketvirtis

Finansinės būklės ataskaita, aiškinamasis raštas II ketvirtis

Finansinės būklės ataskaita, aiškinamasis raštas III ketvirtis

 

 

2018-12-31 moketinų ir gautinų sumų ataskaita F4

2018-12-31 Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita ir aiškinamasis raštas F2

F 1 2018-12-31pajamu imoku ataskaita

2018-09-30 Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita F4

2018-09-30 Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita ir aiškinamasis raštas F2

2018-09-30 Biudžetinių įstaigų pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų,skiriamų pr. finansuoti F1

2018-06-30 Finansinės ataskaitos ir aiškinamasis raštas

2018-06-30 Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita F4

2018-06-30 Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita ir aiškinamasis raštas F2

2018-06-30 Biudžetinių įstaigų pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų skiriamų pr.finansuoti F1

2018-03-31 Finansinės ataskaitos ir aiškinamasis raštas

2018-03-31 Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita F4

2018-03-31 Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita ir aiškinamasis raštas F2 5101;41;7301;7302 pr.

2018-03-31 Biudžetinių įstaigų pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų, skiriamų pr.finansuoti F1 7301 pr.

2017 m. Finansinės ataskaitos ir aiškinamasis raštas:

2017 m. Finansinė ataskaita ir aiškinamasis raštas

2017-09-30 Finansinės ataskaitos ir aiškinamasis raštas

2017-12-31 Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita F4:5101,7301 pr.

2017-12-31 Biudžetinių išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita ir aiškinamasis raštas F Nr2: 5101,41,7301,7302,4602,4603 pr.

2017-12-31 Biudžetinių įstaigų pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų, skiriamų pr.finansuoti F1: 7301 pr

 

2017-09-30 Moketinų gautinų sumų ataskaita F4: 5101,41,7301 pr.

2017-09-30 Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita ir aiskinamasis raštas F2: 5101,41,7301 pr.

2017-09-30 Biudžetinių įstaigų pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų,skiriamų pr.finansuoti F1 7301 pr.

2017-06-30 Finansinės ataskaitos ir aiškinamasis raštas

2017-06-30 Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita F4:5101,41,7301 pr

2017-06-30 Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita ir aiškinamasis raštas F2: 5101,41, 7301 pr

2017-06-30 Biudžetinių įstaigų pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų , skiriamų pr.finansuoto F1 7301 pr.

2017-03-31 Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita F4:5101,7302,41 pr.

2017-03-31 aiškinamasis raštas ir finansinės ataskaitos

2017-03-31 Biudžetinių įstaigų pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų, skiriamų pr.finansuoti F1:7301 pr.

2017-03-31 biudžetinių išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita ir aiškinamasis raštas F2 :5101,41,7301,7302 pr.

2016m. Kauno lopšelio –  darželio “Čiauškutis“ finansinės ataskaitos:

2016 m. Finansinės ataskaitos ir aiškinamasis raštas

2016 m. 4 ketv. mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita F-4 4, 4s, 4mm, 7pr.

2016 m. 4 ketv. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita ir aiškinamasis raštas F-2 4, 4s, 4mm, 7 pr.

2016 m. 4 ketv. Biudžetinių įstaigų pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų, skiriamų pr. finansuoti F-1 4s pr.

2016 m.3 ketv. Finansinės ataskaitos ir aiškinamasis raštas

2016 m. 3 ketv. Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita F 4-4;4s;4mm;7 pr.

2016 m. 3 ketv. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita ir aiškinamasis raštas F2-4;4s;4mm;7 pr.

2016 m. 3 ketv.Biudžetinių įstaigų pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų,skiriamų pr. finansuoti F1-4s pr.

2016 m. 2 ketv. Finansinės ataskaitos ir aiškinamasis raštas

2016 m. 2 ketv. Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita F4-4;4s,7 pr.

2016 m. 2 ketv. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita ir aiškinamasis raštas-F2-4;4s;7 pr.

2016m.2 ketv.Biudžetinių įstaigų pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų,skiriamų pr.finansuoti F-1 4s pr.

2016m.I ketv.Finansinė ataskaita su aiškinamuoju raštu

2016m.I ketv.Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita F4-4;4s;7 progr.

2016m.I ketv.Biudžetinių įstaigų pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų skiriamų progr.finansuoti F1 4s pr.

2016m.I ketv.Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita ir aiškinamasis raštas F2 -4;4s; 7 progr.

 

2015 m.  Kauno lopšelio – darželio „Čiauškutis“ finansinės ataskaitos:

2015m.Metinė finansinė atskaitomybė su aiškinamuoju raštu(VRA, FBA, Pinigų srautų ataskaita, Grynojo turto pokyčių ataskaita)

2015m.Metinė biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita ir aiškinamasis raštas  F2 – 2; 4; 4s ;4mm; 7 progr.

2015m. Metinė biudžetinių įstaigų pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų skiriamų programai finansuoti F1 4s progr.

2015m. Metinė  mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita-F4 – bendra

2015m. Metinė mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita F4 -4 progr.

2015m. Metinė mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita F4 – 2 progr.

2015m. Metinė mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita F4 – 4s progr.

2015m. Metinė mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita F4 – 7 progr.

2015m. Metinė mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita F4 – 4mm progr.

2015 m. III ketv. finansinė ataskaita su aiškinamuoju raštu

2015 m. III ketv. biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita F2 7 prog.

2015 m. III ketv. biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita F2 4s prog.

2015 m. III ketv. biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita F2 4 mm prog.

2015 m. III ketv. biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita F2 4 prog.

2015 m. III ketv. aiškinamsis raštas prie F2 ataskaitos

2015 m. III ketv. mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita F4 4 mm prog.

2015 m. III ketv. mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita F4 4 prog.

2015 m. III ketv. mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita F4 4s prog.

2015 m. III ketv. mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita F4 7 prog.

2015 m. III ketv. mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita F4 bendra

2015 m. III ketv. biudžetinių įst. pajamų iš mokesčio dalies ir kitų lėšų skiriamų prog. finansuoti F1 4s prog.

2015 m. II ketv. finansinė ataskaita su aiškinamuoju raštu

2015 m. II ketv. biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita F2 7 prog.

2015 m. II ketv. biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita F2 4s prog.

2015 m. II ketv. biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita F2 4 prog.

2015 m. II ketv. aiškinamasis raštas prie F2 ataskaitos

2015 m. II ketv. mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita F4 bendra

2015 m. II ketv. mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita F4 4 prog.

2015 m. II ketv. mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita F4 4s prog.

2015 m. II ketv. mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita F4 7 prog.

2015 m. II ketv. biudžetinių įstaigų pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų siriamų pr. finansuoti F1 4s prog.

2015 I ketv. finansinė ataskaita su aiškinamuoju raštu

2015 m. I ketv. aikšinamasis raštas prie F2 ataskaitos

2015 m. I ketv. biudžeto išlaidų samatos vykdymo ataskaita F2 7prog.

2015 m. I ketv. biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita F2 4s prog.

2015 m. I ketv. biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita F2 4 prog.

2015 m. I ketv. mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita F4 7 prog.

2015 m. I ketv. mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita F4 4s prog.

2015 m. I ketv. mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita F4- 4 prog.

2015 m. I ketv. mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita F4 bendra

2015 m. I ketv. biudžetinių įstaigų pajamų iš mokesčio dalies ir kitų lėšų skiriamų programoms finansuoti F1 4s prog.

Kauno lopšelio- darželio „Čiauškutis“ 2010 m. finansinių ataskaitų rinkinys:

Aiškinamasis raštas 2010-12-31

Finansinės būklės ataskaita 2010-12-31

Veiklos rezultatų ataskaita 2010-12-31

Grynojo turto pokyčių ataskaita 2010-12-31

Pinigų srautų ataskaita 2010-12-31

Kauno lopšelio-darželio „Čiauškutis“ 2011 metų finansinių ataskaitų rinkinys:

Aiškinamasis raštas 2011-03-31

Finansines būklės ataskaita 2011-03-31

Veiklos rezultatų ataskaita 2011-03-31

Finansavimo sumos 2011-03-31

Aiškinamasis raštas 2011-06-30

Finansinės būklės atasakaita 2011-06-30

Veiklos rezultatų ataskaita 2011-06-30

Finansavimo sumos 2011-06-30

Aiškinamasis raštas 2011-09-30

Finansinės būklės ataskaita 2011-09-30

Veiklos rezultatų ataskaita 2011-09-30

Finansavimo sumos 2011-09-30

Aiškinamasis raštas 2011

Finansavimo sumos 2011-12-31

Finansinės būklės ataskaita 2011-12-31

Grynojo turto pokyčių ataskaita 2011-12-31

Pinigų srautų ataskaita 2011-12-31

Veiklos rezultatų ataskaita 2011-12-31

Kauno lopšelio-darželio „Čiauškutis“ 2012 m. finansinių ataskaitų rinkinys:

Aiškinamasis raštas 2012-03-31

Finansinės būklės ataskaita 2012-03-31

Veiklos rezultatų ataskaita 2012-03-31

Finansavimo sumos 2012-03-31

Aiškinamasis raštas 2012-06-30

Finansinės būklės ataskaita 2012-06-30

Veiklos rezultatų ataskaita 2012-06-30

Finansavimo sumos 2012-06-30

Aiškinamasis raštas 2012-09-30

Finansinės būklės ataskaita 2012-09-30

Veiklos rezultatų ataskaita 2012-09-30

Finansavimo sumos 2012-09-30

Finansinės būklės ataskaita 2012 m.

Aiškinamasis raštas 2012 m.

Grynojo turto ataskaita 2012 m.

Pinigų srautų ataskaita 2012 m.

Veiklos ataskaita 2012 m.

Kauno lopšelio-darželio „Čiauškutis“ 2013 m.  finansinių ataskaitų rinkinys:

Aiškinamasis raštas

Veiklos rezultatų ataskaita

Finansinės būklės ataskaita

Finansavimo sumų ataskaita

Aiškinamasis raštas 2013-06-30

Finansinės būklės ataskaita 2013-06-30

Veiklos rezultatų ataskaita 2013-06-30

Finansavimo sumos 2013-06-30

Aiškinamasis raštas 2013-09-30

Finansinės būklės ataskaita 2013-09-30

Veiklos rezultatų ataskaita 2013-09-30

Finansavimo sumos 2013-09-30

Finansinės būklės ataskaita 2013-12-31

Aiškinamasis raštas 2013-12-31

Finansavimo sumos 2013-12-31

Grynojo turto ataskaita 2013-12-31

Pinigų srautų ataskaita 2013-12-31

Veiklos rezultatų ataskaita 2013-12-31

Finansinės būklės ataskaita 2013-12-31

2013 m. Metinė finansinė atskaitomybė (skenuota) :

Finansinės būklės ataskaita 2013 m.

Veiklos rezultatų ataskaita 2013 m.

Grynojo turto pokyčių ataskaita 2013 m.

Pinigų srautų ataskaita 2013m. 1lapas.

Pinigų srautų ataskaita 2013m. 2 lapas

Aiškinamasis raštas 2013 m.

Aiškinamojo rašto tęsinys 2013 m.

Kauno lopšelio darželio „Čiauškutis“ 2014 m. finansinių ataskaitų rinkinys:

Aiškinamasis raštas 2014-03-31

Finansinės buklės ataskaita 2014-03-31

Veiklos rezultatų ataskaita 2014-03-31

Finansavimo sumos 2014-03-31

aiškinamasis raštas 2014-06-30

Finansinės būklės ataskaita 2014-06-30

Veiklos rezultatų ataskaita 2014-06-30

Finansavimo sumos 2014-06-30

Aiškinamasis raštas 2014-09-30

Finansinės būklės ataskaita 2014-09-30

Veiklos rezultatų ataskaita 2014-09-30

Finansavimo sumos 2014-09-30

Kauno lopšelio – darželio 2014 m. metinė finansinė atskaitomybė

2014 metų veiklos rezultatų ataskaita

2014 metų finansinės būklės ataskaita

2014 metų grynojo turto pokyčių ataskaita

2014 metų grynojo turto pokyčių ataskaita

2014 metų pinigų srautų ataskaita

2014 metų pinigų srautų ataskaita

2014 metų aiškinamasis raštas