Grupės

2019-2020 MOKSLO METAI

Vaiku grupių sąrašai

 

2018-2019 MOKSLO METAI

Kauno lopšelyje darželyje „Čiauškutis“ veikia 11-ka bendrosios paskirties grupių.

  • 3 ankstyvojo ikimokyklinio ugdymo (lopšelio) grupės;
  • 6 ikimokyklinio ugdymo (darželio) grupės;
  • 2 priešmokyklinio ugdymo grupės.

Ugdytinių skaičius grupėse nustatomas atsižvelgiant į LR Higienos normos reikalavimus. T.y. lopšelio grupėse po 15, o darželio – 20 vaikų.

Kauno miesto savivaldybės administracijos švietimo, kultūros ir turizmo plėtros reikalų valdybos švietimo ir ugdymo skyriaus vedėjo 2012 m. rugpjūčio 30 d. įsakymu „Dėl vietų skaičiaus Kauno miesto savivaldybės biudžetinių švietimo įstaigų ikimokyklinėse ir priešmokyklinėse grupėse 2012-2013 mokslo metais“ Nr. 35-512 nustatytas vietų skaičius Kauno lopšelyje-darželyje „Čiauškutis“ – 205 vietos.

Grupės komplektuojamos kiekvienų kalendorinių metų birželio 1-ai dienai. Jos formuojamos atsižvelgiant į vaikų amžių (grupę lanko panašaus amžiaus ugdytiniai).

Mokslo metų eigoje vaikai priimami tik tuo atveju, jei atsiranda laisva vieta, kam nors išvykus.

2018-2019 m.m.

Grupės pavadinimas Dirbančios pedagogės Vietų skaičius

„CYPLIUKAI“

Lopšelio grupė Nr. 1

Edita Vaišvilienė (A)
 

Larisa Nikulina (VA)

15

„VYTURĖLIAI“

Lopšelio grupė Nr. 2

Daiva Keturakienė (VA) 

Gintarė Burkienė (A)

15

„SMALSUČIAI“

Darželio  grupė Nr. 3

Kristina Baukuvienė (VA)

Renata Kananavičienė (A)

20

„DRUGELIAI“

Darželio grupė Nr. 4

Dalia Balčiūnaitienė (AM), 

Vita Menčinskaitė Celiarichienė (A)

20

„KODĖLČIUKAI“

Darželio grupė Nr. 5

Aistė Gudžiūnienė (A) 

Dovilė Sirvydienė (A)

20

„ZUIKUČIAI“

Priešmokyklinė grupė Nr. 6

Kristina Baršauskaitė (A)

Junelė Pūrienė (AM)

20

„PABIRUČIAI“

Darželio grupė Nr. 7

Aurelija Vaštakaitė (A),

 

Renata Kananavičienė (A)

20

„ČIAUŠKUČIAI“

Darželio grupė Nr. 8

Vilma Naskauskienė (VA), 

Vita Menčinskaitė Celiarichienė (A)

20

„PELĖDŽIUKAI“

Darželio grupė Nr. 9

Daina Galinauskaitė (VA)

Dovilė Sirvydienė (A)

20

„ŽVIRBLIUKAI“

Lopšelio grupė Nr. 10

Stela Liepaitė (VA), 

Gintarė Burkienė (A)

15

„ŽINIUKAI“

Priešmokyklinė grupė Nr. 11

Ugnė Mockuvienė (A)

Kristina Baršauskaitė (A)

 

20