Mokesčio tvarka

Nuo 2018 m. balandžio 1 d. keičiasi atlyginimo dydžio už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą nustatymo ir mokėjimo tvarkos aprašas, vadovaujantis Kauno m. savivaldybės tarybos 2018 m. kovo 20 d. sprendimu Nr. T-143.

Ankstesni pakeitimai: Kauno m. savivaldybės tarybos 2016 m. kovo 15 d. sprendimu Nr. T-113;  Kauno m. savivaldybės tarybos 2016 m. liepos 12 d. sprendimu Nr. T-389; Kauno m. savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 7 d. sprendimu Nr. T-38.

Maitinimo paslaugų teikimo  ir  ugdymo reikmių įkainiai Kauno miesto savivaldybės įsteigtų švietimo įstaigų ikimokyklinėse ir priešmokyklinėse grupėse.