Mokesčio tvarka

Nuo 2017 m. kovo 1 d. keičiasi atlyginimo dydžio už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą nustatymo ir mokėjimo tvarkos aprašas, vadovaujantis Kauno miesto savivaldybės tarybos 2016 m. kovo 15 d. sprendimu Nr. T-1132016 m. liepos 12 d. pakeitimas2017 m, vasario 7 d. pakeitimas.

Maitinimo paslaugų teikimo  ir  ugdymo reikmių įkainiai Kauno miesto savivaldybės įsteigtų švietimo įstaigų ikimokyklinėse ir priešmokyklinėse grupėse.