Sveikatą stiprinanti mokykla

2012 m. Kauno lopšelis-darželis „Čiauškutis“ buvo pripažintas Sveikatą stiprinančia mokykla. Sveikatos ugdymo kompetencija ugdoma remiantis patvirtinta įstaigos sveikatos stiprinimo programa „Sveikatos šaltinėlis“, kuri integruojama į ikimokyklinio ugdymo programą.

Plačiau apie sveikatos ugdymą, saugojimą ir kitas susijusias temas galite skaityti čia:

http://www.smlpc.lt/lt/

http://www.sam.lt/

http://kaunas.vvspt.lt/

http://www.kaunovsb.lt/