UGDYMO APLINKOS

Lopšelio grupė „ŽVIRBLIUKAI“
(grupėje dirba pedagogės Stela ir Gintarė )
***
Kuo ypatinga „Žvirbliukų“ grupė? Grupėje ugdomi ankstyvojo amžiaus vaikai. Didžiausias dėmesys skiriamas vaikų smulkiosios motorikos lavinimui, kalbos ugdymui, aktyviojo žodyno turtinimui. Su vaikais daug piešiame pirštukais, antspauduojame (bulve, ausų krapštukais). Spalviname naudodami ne tik dažus, bet ir kavą, arbatą, sultis. Aplikuojame iš popieriaus, makaronų, kruopų. Daug dainuojame, žaidžiame pirštukų žaidimus, sekame pirštelių pasakas. Grupę puošia bendri vaikučių, tėvelių ir auklėtojų darbeliai.
***
Lopšelio grupė „CYPLIUKAI“
(grupėje dirba pedagogės   Edita ir Larisa)
***
Čia daržely mes mažiukai ir vadina mus „Cypliukais“.
Na ir kas, kad mes maži, juk užaugsim kaip visi.
Mes čia šokam ir dainuojam, piešinukus aplikuojam.
Atkeliaukite ir Jūs, į svečius pas „Cypliukus“.
„Cyplikų“ gr. Lanko patys mažiausi, iš namų atėję vaikai. Jų amžius nuo1,5 iki 3 metų. Iki atėjimo į darželį, vaikučiai buvo auklėjami šeimoje. Todėl didžiausias mūsų, auklėtojų, rūpestis, kad vaikai greitai ir lengvai adaptuotųsi naujoje aplinkoje. Šio amžiaus vaikams svarbiausia – saugumo jausmas, todėl mes siekiame sukurti šiltą, emocinį ryšį tarp vaiko ir pedagogo. Taip pat stengiamės kurti jaukią, estetišką, saugią grupės ugdomąją aplinką, atitinkančią ankstyvojo amžiaus vaikų poreikius.
***
Lopšelio grupė „VYTURĖLIAI“
(grupėje dirba pedagogė Daiva ir Gintarė)
***
Pilna grupė pipiriukų
Daug mažučių vyturiukų.
Žaidžia, šoka ir dainuoja.
Dar sapnelį susapnuoja.
Daug žaisliukų įvairių.
Graži grupė iš tiesų!
Į mūsų grupę ateina vaikučiai nuo 1,5 iki 3 metų.
Vaikams skiriama visa mūsų meilė, dėmesys ir šiluma.
Vaikai mokosi būti savarankiški (valgyti, rengtis,  prašytis į tualetą),
draugiški (gražiai žaisti su draugais),
pažinti spalvas, piešti, dainuoti, sportuoti.
***
Darželio grupė „SMALSUČIAI“
(grupėje dirba pedagogė Kristina ir Renata)
***
Mes smalsučiai -
Smalsūs vaikučiai.
Grupė mūs šviesi, jauki -
Čia tu veikt daug ką gali.
Mums svarbu išmokt bendrauti
Ir gražiai mintis išreikšti.
Kalbėt, pasakoti raiškiai,
Žodelius sakyti skambiai.
Tad mes kviečiame visus
Į svečius pas Smalsučius!
***
Darželio grupė „PABIRUČIAI“
(grupėje dirba pedagogės Aurelija ir Renata)
***
Turbūt Jums įdomu kaip mes gyvename?
Esame „Pabiručių“ grupė ir stengiamės vadovautis šūkiu: „Mažais žingsneliais – dideli darbeliai.“ Norėdami, kad būtų vikrios kojelės – sportuojame…, miklūs piršteliai – žaidžiame, dėliojame…, mylinčios širdelės – skaitome, dainuojame…, gudrios galvelės – skaičiuojame… Esame maži ir smalsūs. Mus vilioja nauja aplinka, gamta, nauji potyriai. Patikėkit, nejučia ir praeina mūs diena!
***
Darželio grupė „ČIAUŠKUČIAI“
(grupėje dirba pedagogės Vilma ir Vita)
***
Mes darželyje geriausi -
Čiauškam už visus garsiausiai.
Piešiam, lipdom, aplikuojam,
Šokam, grojam ir dainuojam.
***
Darželio grupė „DRUGELIAI“
(grupėje dirba pedagogės Dalia ir Vita)
***
Grupėje šiuolaikinės pedagogikos ir vaikų raidos individualizavimui, kūrybiškumui ir kompetencijoms ugdyti, naudojamos ir pritaikomos liaudies išmintis: dainos, žaidimai, poetinis žodis, pasakos.
***
Darželio grupė „KODĖLČIUKAI“
(grupėje dirba pedagogė Aistė ir Dovilė)
***
Kodėlčiukų“ grupę lanko vaikai nuo 3 iki 6 metų. Kodėl „Kodėlčiukų“ grupė? Gal todėl, kad šio amžiaus vaikai užduoda šimtus „Kodėl..?“, o auklėtojos stengiasi išsamiai į tuos visus „Kodėl..?“ atsakyti. Netgi į tuos „klausimėlius – kietus riešutėlius“, į kuriuos neranda atsakymų arba nenori atsakyti mamytės ir tėveliai. Ypatingas dėmesys skiriamas tarpusavio santykiams, todėl bendravimas grupėje prilygsta šiltam bendravimui tarp šeimos narių. „Kodėlčiukų“ grupėje kiekvienas vaikelis yra laukiamas, vertinamas ir mylimas!
***
Darželio grupė „PELĖDŽIUKAI“
(grupėje dirba pedagogė Daina ir Dovilė )
***
Mums darželyje smagu
Žaisti, šokti tarp draugų.
Muzikos geros klausytis,
Su draugais žaislais dalytis.
Piešti, aplikuot, lipdyti
Ir raidelę parašyti.
Pelėdžiukas aš esu -
Viską sužinot skubu!
***
Priešmokyklinio ugdymo grupė „ŽINIUKAI“
(grupėje dirba PU pedagogės Ugnė ir Kristina)
***
Mes darželyje vyriausi, kūrybingi ir linksmi.
Piešiam, lipdom ir dainuojam, klausom pasakų visi.
Raidės, skaičiai mums jau moja, o pažint juos taip smagu.
Jungiam garsą, jungiam kitą, žodį sudedam kartu.
Suskaičiuojame žaislus ir atėjusius draugus.
***
Priešmokyklinio ugdymo grupė „ZUIKUČIAI“
(grupėje dirba PU pedagogės Kristina ir Junelė)
***
Mes Zuikučiai, mes linksmi
Esame nepaprasti.
Mėgstame vaidinti,
Šokti, žaisti ir dainuoti,
Visą dieną gėrį spinduliuoti.
Mes esame mišri priešmokyklinė grupė. Vaikams padedame pasiruošti mokyklai. Veikla organizuojama per kompetencijas. Tačiau, atsižvelgiant į vaikų poreikius, grupės veiklos kryptis vyksta per vaidybinius judriuosius muzikinius žaidimus. Žaisdamas, judėdamas, aktyviai veikdamas ir ilsėdamasis, turėdamas galimybę su draugais ir pedagogais pasidalinti ne tik džiaugsmais, bet ir išgyvenimais, sulaukti jų paramos ir pagalbos, vaikas jaučiasi saugus, auga atviras ir pasitikintis.
***
SPECIALISTAI, DIRBANTYS SU VAIKAIS

Muzikos pedagogė Asta

Muzikinio  ugdymo veikla siekiama visuminio muzikinio lavinimo. Naudojami įvairūs metroritmikos, improvizacijos, audiacijos, aktyvaus muzikos klausymo, instrumentinio muzikavimo būdai. Muzikinės veiklos  metu  ugdomas tautiškumas, supažindinimas su įvairių stilių ir žanrų muzika, lavinami muzikiniai gebėjimai, muzikinis mąstymas, supažindinama su elementariais šokiais, žaidžiami muzikiniai žaidimai. Papildomai lavinami gabesni muzikai vaikai, koncertuojama miesto renginiuose. Vykdomi muzikiniai projektai su kitų darželių muzikos pedagogais.

***

Neformaliojo ugdymo mokytoja (kūno kultūra) Rūta

Teikia korekcinę pagalbą vaikams, turintiems judesio ir padėties sutrikimus. Pasitelkiant kineziterapijos žinias parenkami pratimai atitinkantys vaiko amžių, individualius gebėjimus ir pateikiami žaidimo forma. Sporto salėje netrūksta spalvotų, saugių priemonių, kurios teikia vaikui džiugias emocijas sportuojant.
Kartu su grupių pedagogais organizuoja kūno kultūros užsiėmimus ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikams. Padeda auklėtojoms vesti užsiėmimus ir teikia konsultacijas vaiko fizinės raidos klausimais. Kūno kultūros pedagogė daug dėmesio skiria šventėms ir renginiams, skirtiems visiems darželio vaikams: įvairiausioms varžyboms, sportinei veiklai.
Konsultuoja  tėvelius. Susitarus iš anksto ar darbo valandomis tėveliais gali domėtis kaip sekasi jų vaikui korekcinių mankštų užsiėmimuose, ar kitais klausimais, susijusiais su judesio ir padėties sutrikimais. 

***

Logopedė Lina ir Daiva

Diagnozuoja ir koreguoja sutrikimus.
Konsultuoja ugdytinių tėvus (globėjus), pedagogus dėl kalbos sutrikimo šalinimo būdų ir metodų.
Rengia metodines rekomendacijas.

Ar žinote, kad…
vaiko kalba lavinama ir turtinama visą dieną įvairios veiklos metu;
svarbu sudaryti tinkamas sąlygas kalbėjimo įgūdžių formavimui, kalbinės patirties įgijimui, kalbos jausmo, kalbinės intuicijos atsiradimui ir plėtojimui;
ugdant vaiko kalbą atkreipiamas dėmesys į kalbinį aktyvumą, puoselėjant sugebėjimą klausyti ir kalbėti;
padedama formuotis vaiko individualiai šnekai, spontaniškai išraiškai, pratinama sakyti tai, ką galvoja; leidžiama vaikui kalbėti natūraliai, laisvai, gyvai, nesivaržant;
vaikas turi nuolat girdėti vertingus tautosakos ir grožinės literatūros kūrinėlius, padedančius pažinti aplinką ir žmones, perprasti įvairias kalbines situacijas, žodžių reikšmių įvairovę;
sakytinė ir rašytinė vaiko kalba lavinama tuo pačiu metu: vaikas klauso, atpažįsta, vardija, pasakoja, pasirinkdamas kalbinę raišką, papildydamas ją mimika, pažymėdamas sutartiniais ženklais, piešdamas.

***