Darbo užmokestis

Kauno lopšelio-darželio „Čiauškutis“ darbuotojų vidutinis darbo užmokestis

2017 m. vidutinis darbo užmokestis

Pareigos Etatų skaičius Vidutinis mėnesinis bruto atlyginimas (Eur.) 2016 m. III-mo ketv. vidutinis darbuotojo užmokestis bruto (Eur.) 2015m. III-čio ketv. vidutinis darbuotojo užmokestis bruto (Eur.)
Auklėtoja 15 604,- 615,- 593,-
PU pedagogas 3.64 681,- 678,- 683,-
Logopedas 1.5 641,- 641,- 641,-
Auklėtojos padėjėja 12.25 380,- 380,- 325,-
Kiemsargis 1,25 380,- 380,- 325,-
Virėja 3 380,- 380,- 325,-