Darbo užmokestis

Kauno lopšelio-darželio „Čiauškutis“ darbuotojų vidutinis darbo užmokestis

2019 m.

I ketvirtis

II ketvirtis

III ketvirtis