Asmens duomenų apsauga

ASMENS DUOMENŲ APSAUGA

Vaikų asmens duomenų saugojimo politika ir jos priemonių įgyvendinimo tvarkos aprašas (Parsisiųsti Adobe PDF formate)

Darbuotojų asmens duomenu saugojimo politika ir jos įgyvendinimo priemonių tvarkos aprašas (Parsisiųsti Adobe PDF formate)

 

PRIVATUMO POLITIKA ( Parsisiųsti Adobe PDF formate)

 

KITA AKTUALI INFORMACIJA

 

Daugiau informacijos galite rasti:

Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas 

Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas 

 

Už Bendrojo duomenų apsaugos reglamento taikymo stebėseną Lietuvos Respublikoje atsakinga Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija

 

Kontaktinė informacija:

Juozapavičiaus g. 6, LT-09310 Vilnius
Tel. (8 5) 271 2804, 279 1445
El. p. ada@ada.lt

Atmintinė  asmenims, ketinantiems kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją.