Švietimo pagalbos organizavimas

LOGOPEDO PAGALBA

Logopedas vertina vaikų kalbos raidą, šalina jų kalbos ir kitus komunikacijos sutrikimus. Teikia metodinę pagalbą ir konsultuoja pedagogus, tėvus (globėjus) šių sutrikimų šalinimo, prevencijos bei šių sutrikimų turinčių vaikų ugdymo klausimais.

Lopšelyje-darželyje dirba dvi logopedės:

 

DAIVA STULGIENĖ

 

Darbo laikas: