Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai

2019 METAI 

2018 METAI 

2017 METAI