Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai

2021 METAI 
2020 METAI   

2019 METAI 

 

2018 METAI 

 

2017 METAI