1,2% parama

MIELI TĖVELIAI,

 

Nuoširdžiai dėkojame, kad pasinaudodami 2 proc. gyventojų pajamų mokesčio (GPM) paramos galimybe, 2019 metais paramą skyrėte lopšeliui-darželiui „Čiauškutis“, kuriame Jūsų mažylis gyvena ir ugdosi didesnę dienos dalį, kur jis ruošiamas gyvenimui, kur į jo sąmonę diegiami pirmieji doros, sąžiningumo, meilės daigeliai. Juk čia vaikai praleidžia didžiąją dalį savo laiko. Čia jie žaidžia, bando pažinti supančio pasaulio paslaptis, susirasti draugų.

 

Įgyvendinus mokesčių reformą, nuo 2019 m. 1,289 karto (iki mokesčių) padidintas darbo užmokestis, taip pat pakeistas gyventojų pajamų mokesčio tarifas (GPM), todėl pasikeitė ir gyventojų paramai skiriamos GPM dalys. Jūs labai padėsite mažiesiems čiauškučiams, jeigu savo 1,2 proc. GPM (anksčiau buvo 2 proc.) 2020 metais skirsite mūsų įstaigai. Ši finansinė parama – didelė paspirtis gerinant vaikų ugdymo(si) kokybę, atnaujinant ir modernizuojant edukacines erdves, stiprinant lopšelio-darželio materialinę bazę.

 

Pagal Lietuvos Respublikos Seimo priimtus Labdaros ir paramos bei Gyventojų pajamų mokesčio įstatymus Lietuvos gyventojai kasmet iki gegužės 1 d. gali pateikti Valstybinei mokesčių inspekcijai prašymą, kad jo praeitais metais sumokėto pajamų mokesčio dalis (iki 1,2 %) būtų pervesta įmonei ar organizacijai, turinčiai teisę gauti paramą pagal Labdaros ir paramos įstatymą (pvz., lopšeliui-darželiui, kurį lanko Jūsų vaikas). Kviečiame Jus pasinaudoti proga paremti Kauno lopšelį-darželį „Čiauškutis“.

 

Prašymus galima pateikti tik elektroniniu būdu per VMI elektroninio deklaravimo sistemos interneto svetainę http://deklaravimas.vmi.lt.

 

 

Pildant prašymą atsiskaitomoji sąskaita ir kita banko informacija nereikalinga.

 

Skirdami paramą, Jūs prisidėtumėte prie lopšelio-darželio „Čiauškutis“ tobulinimo, savo vaikų ugdymo(si) aplinkos bei sąlygų gerinimo.

 

Mūsų rekvizitai:

Dėkojame už Jūsų gerumą ir bendradarbiavimą!