Komisijos ir darbo grupės

VAIKO GEROVĖS KOMISIJA

 

Pirmininkė – Ingrida Ramanauskaitė-Markevičienė, direktorė

Sekretorė – Asta Ambrazevičienė, meninio ugdymo (muzikos) mokytoja

Nariai:

 

Viešųjų pirkimų komisija

 

Pirmininkė – Gintarė Slavinskienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Nariai:

 

 

Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos komisija

 

Pirmininkė – Ingrida Ramanauskaitė-Markevičienė, direktorė

Sekretorė – Kristina Baukuvienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja

Nariai: