Komisijos ir darbo grupės

VAIKO GEROVĖS KOMISIJA

 

Pirmininkė – direktoriaus pavaduotoja ugdymui Raimonda Duobienė.

Sekretorė – logopedė Lina Bartkevičienė.

Nariai:

Viešųjų pirkimų komisija

 

Pirmininkė – direktoriaus pavaduotoja ugdymui Raimonda Duobienė

Nariai: :

 

Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos komisija

 

Pirmininkė – direktorė Ingrida Ramanauskaitė –  Markevičienė

Sekretorė – ikimokyklinio ugdymo mokytoja Kristina Baukuvienė

Nariai: