Vaikų sveikatos stiprinimas

NUO 2012 M. LOPŠELIS-DARŽELIS PRIPAŽINTAS SVEIKATĄ STIPRINANČIA MOKYKLA ŠALIES LYGMENIU

  SVEIKATOS STIPRINIMO PROGRAMA  „SVEIKATO ŠALTINĖLIS“  2018-2022 M.

 

Programos  tikslas: formuoti vaikų sveikos gyvensenos įgūdžius, bendromis pedagogų bei bendruomenės pastangomis, kurti integruotą, visa apimančią sveikatos stiprinimo sistemą bei sveikatai palankią aplinką.

 

 Programą parengė: Gintarė Slavinskienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, ikimokyklinio ugdymo auklėtojos Dalia Balčiūnaitienė ir  Rūta Elijošienė, neformaliojo ugdymo mokytoja (kūno kultūra) Rūta Merkevičienė, dietistė, visuomenės sveikatos priežiūros specialistė Nijolė Grigaitienė.

 

Programos dalyviai: Kauno lopšelio-darželio „Čiauškutis“ ugdytiniai, mokytojai, tėvai (globėjai) ir kiti bendruomenės nariai.

Sveikatos stiprinimo programa (Parsisiųsti Adobe PDF formate)

Rankų higiena (Parsisiųsti Adobe PDF formate )

Vejaraupių galima išvengti Parsisiųsti Adobe PDF formate