Vadovai

 

Ingrida Ramanauskaitė-Markevičienė

 Išsilavinimas: 

 Darbo patirtis: 

 

Gintarė Slavinskienė 

 Išsilavinimas: 

Darbo patirtis: 

 

 

Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams