Elektroninis dienynas

Elektroninio dienyno administravimą bei priežiūrą vykdo lopšelio-darželio direktoriaus pavaduotoja ugdymui Gintarė Slavinskienė

Lopšelis-darželis naudoja elektroninį  dienyną:

 

 

ELEKTRONINIO DIENYNO TVARKYMO NUOSTATAI (Parsisiųsti Adobe PDF formate)