Vaikų priėmimas

Vaikai į lopšelį-darželį priimami vadovaujantis 2019 m. spalio 15 d. Kauno miesto savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T-456 patvirtintu „Centralizuoto vaikų priėmimo į Kauno miesto savivaldybės įsteigtų biudžetinių švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes tvarkos aprašu“ (Parsisiųsti Adobe PDF formate)

 

Tėvai (globėjai) prašymus priimti vaiką į lopšelį-darželį gai pateikti keliais būdais: