Specialistų veikla

Meninio ugdymo mokytoja (muzika) Asta Ambrazevičienė

 

MENINIO UGDYMO MOKYTOJA (MUZIKA) organizuoja  muzikinę veiklą su ankstyvojo, ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikais.

 

Meninio ugdymo mokytoja (muzika) ugdo vaikų dainavimo, muzikinių ir ritminių judesių pajautą, grojimo įgūdžius, analizuoja muzikinius gabumus, lavina estetinį skonį muzikai, žadina ir praturtina kūrybinę vaizduotę, ugdo muzikos pasaulio suvokimą, plėtoja estetinę ir dorovinę vaiko pasaulėjautą, formuoja tautinės savimonės pradmenis, supažindina su muzikos sąvokomis, muzikos rašto elementais, padeda perimti ir įtvirtinti muzikines žinias, skatina saviraišką, kūrybinius gebėjimus,  lavina muzikinius įgūdžius bei sudomina muzikine veikla. Taip pat rengia vaikus masiniams renginiams, atrenka gabiuosius dalyvauti konkursuose bei kituose kultūriniuose renginiuose, teikia informaciją apie individualią vaiko muzikinę raidą, siūlymus dėl muzikinės veiklos tobulinimo, bendrauja ir bendradarbiauja su įstaigos bendruomene. Muzikinė veikla organizuojama visai vaikų grupei du kartus per savaitę.

 

 

NEFORMALIOJO UGDYMO MOKYTOJA (KŪNO KULTŪRA) RŪTA MERKEVIČIENĖ

 

NEFORMALIOJO UGDYMO MOKYTOJA (KŪNO KULTŪRA) – sistemingai organizuoja kūno kultūros užsiėmimus, sportinę veiklą ankstyvojo, ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikams.

Neformaliojo ugdymo mokytoja (kūno kultūra) organizuoja vaikų fizinių kūno galimybių lavinimą bei visus įstaigoje vykdomus sportinius renginius, sistemingai stebi ir vertina vaikų fizines ypatybes bei amžių atitinkančius fizinius gebėjimus, konsultuoja netaisyklingos laikysenos (skeleto raumenų sutrikimų) klausimais, organizuoja pedagoginį procesą, orientuotą į individualius vaiko ugdymo(si) poreikius, fizines galias, ugdymo tikslus, uždavinius. Užsiėmimai organizuojami visai vaikų grupei sporto salėje ar lauke du kartus per savaitę.