Bal 17

Programos metu supažinome su įdomiais ir nesuprantamais reiškiniais gausiame vabzdžių pasaulyje. Palietėme Madagaskaro tarakoną buvo  tikras išbandymas vaikams. Sužinojome, kad vabzdžiai turi šešias kojas, tarakonai rubelius, pamatėme svirplius, žiogus, skierius, juodvabalienę ir jos vaikus, auksavabalį, gyvalazdę kuri minta augalais ir savo išvaizda primena šakelę.

Bal 17

,,Kodėlčiukų“ ir ,,Smalsučių“ ugdytiniai vyko į edukacinę išvyką Kauno  5-ją priešgaisrinę gelbėjimo tarnybą. Jos metu vaikai susipažino su ugniagesių gelbėtojų profesiją, pirminėmis gaisrų gesinimo priemonėmis bei specialia gaisrų gesinimo ir gelbėjimo darbų technika. Ugdytiniai įtvirtino žinias kaip elgtis kilus gaisrui, kaip apsaugoti save ir kitus nelaimės atveju, kokių numerių skambinti, įvykus nelaimei. Šios išvykos metu patyrė gerų emocijų.

 

 

Bal 6

Praūžė Šv. Velykų šventė ir mūsų darželyje. Į svečius  atvyko močiutė su savo anūkėle ir net iš Portugalijos kounas.  Supažindino vaikus ir kluoną su Velykų šventės tradicijomis, kartu dainavo daineles. Šventė baigėsi. Tačiau ji atnešė gaivią tikėjimo galią, kuri apsigyveno mūsų širdyse. Norisi palinkėti, kad kartu su atbundančia gamta visų mūsų sielose skleistųsi gerumo gėlės. Dar kartą su ŠVENTOM VELYKOM VISUS!

 

Bal 6

 

Balandžio 6 dieną, darželyje svečiavosi Kauno greitosios medicinos pagalbos stoties paramedikai, kurie pravedė edukacinį renginį priešmokyklinio amžiaus vaikams. Paramedikai aiškino, kaip elgtis atsitikus nelaimei, kur skambinti ir kaip pranešti apie nelaimingą įvykį. Vaikai patys galėjo pabandyti suteikti pirmąją pagalbą.

Kov 14

Šiandien darželio vyriausieji ugdytiniai išbandė savo jėgas šachmatų turnyre. Visus metus vaikai mokėsi žaisti šaškėmis ir šachmatais, aiškinosi taisykles. Žaidimas ramus, reikalaujantis susikaupimo ir atidumo, vaikų labai mėgiamas ir suteikiantis jiems džiugių emocijų bei skatinantis tobulėti.

Kov 12

Darželyje vyko kovo 11-tosios minėjimas, kurio metu vaikai skyrė eilėraščius, dainas, šokius Lietuvai. Šventės metu taip pat vyko viktorina, joje vaikučiai atliko įvairias užduotis ir atsakinėjo į klausimus apie mūsų tėvynę.

Kov 9

Darželyje vyko trikrepšio festivalis, skirtas Lietuvos nepriklausomybės  atkūrimo dienai paminėti.

Vas 26

Kauno miesto savivaldybė ir VšĮ Psichologinės paramos ir konsultavimo centras kartu su partneriais įgyvendina projektą „Kauno bendruomeniniai šeimos namai“. Šiame projekte dalyvaujančioms Kauno miesto šeimoms teikiame kompleksinė psichologinė, psichoterapinė bei socialinė pagalba. Siekiant vykdyti šeimos krizių prevenciją rengiamos įvairios šeimos įgūdžių ugdymo programos. Visas paslaugas šeimoms apmoka Europos socialinis fondas.


Vas 19

 

LIETUVA, su gražiu gimtadieniu! Teskamba mūsų dainos,  ir žodžiai, težydi meilė ir šiluma mūsų širdyse

Vas 13

Kviečiame visus 16 h švęsti Užgavėnių šventę kartu darželio kieme. Nepamirškite kaukės, o gera nuotaika pasirūpinsime mes !!!! Laikas vyti žiemą iš kiemo. Žiema, žiema, bėk iš kiemo!!!

« Atgal