VAIKŲ PRIEŽIŪROS, MAITINIMO IR NUOTOLINIO MOKYMO PASLAUGŲ ORGANIZAVIMAS PAGAL TĖVŲ, ĮTĖVIŲ, GLOBĖJŲ KREIPIMUSIS

Redaguota: 2020-04-27 20:53

VAIKŲ PRIEŽIŪROS, MAITINIMO IR NUOTOLINIO MOKYMO PASLAUGŲ ORGANIZAVIMAS PAGAL TĖVŲ, ĮTĖVIŲ, GLOBĖJŲ KREIPIMUSIS

 

Vadovaujantis Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. balandžio 27 d. įsakymu Nr. A-1375 „Dėl vaikų, kurių gyvenamoji vieta deklaruota Kauno miesto savivaldybės teritorijoje, priežiūros, maitinimo ir nuotolinio mokymo paslaugų organizavimo pagal tėvų, įtėvių, globėjų kreipimusis“, ugdytinių tėvai, kurių gyvenamoji vieta deklaruota Kauno miesto savivaldybės teritorijoje, esant būtinybei, skubiai gali pateikti lopšelio-darželio direktoriui prašymą dėl vaiko(ų) priežiūros, maitinimo ir nuotolinio ugdymo paslaugų teikimo. Kartu su prašymu reikalinga pateikti tėvų darbdavių pažymas dėl būtinumo atitinkamas funkcijas (darbus) atlikti darbo vietoje arba kai vaiko priežiūros neįmanoma užtikrinti namuose dėl šeimos socialinės gerovės situacijos. Dokumentai bus nagrinėjami ir pateikiami Švietimo skyriui. Vaikai, Švietimo skyriaus atsakingų asmenų sprendimu, bus nukreipiami į dirbančias ir šias paslaugas karantino metu teikiančias įstaigas. Mūsų lopšelis-darželis šių paslaugų karantino metu neteikia. 

Prašome prašymus teikti labai atsakingai.

Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2020-04-27 įsakymas Nr. A-1375 „Dėl vaikų, kurių gyvenamoji vieta deklaruota Kauno miesto savivaldybės teritorijoje, priežiūros, maitinimo ir nuotolinio mokymo paslaugų organizavimo pagal tėvų, įtėvių, globėjų kreipimusis“ (Parsisiųsti Adobe PDF formate)